STRUKTUR

KASI. EKONOMI DAN PEMBANGUNAN

KEPALA SEKSI EKONOMI DAN PEMBANGUNANNAMA : MUHAMMAD DINO LUBIS, S.SosNIP   : 19820219 201001 1 014


Golongan: PENATA / III.c